Lóže svobodných zednářů
Pod kamennou růží

Úvod Aktuality O nás Svobodné zednářství Hledajícím Odkazy Kontakt

Lóže svobodných zednářů Pod kamennou růží
Dne 12. září 2014 byl v Českých Budějovicích jihočeskými zednáři patřícími pod Velikou Lóži České republiky (VLČR) založen zednářský Kroužek. Ten navázal na prvorepublikový Kroužek pracující v Českých Budějovicích s názvem Petr Chelčický pod Národní Velikou Lóží Československou.

Zednářský kroužek pracoval pod patronací lóže Comenius 17.11.1989 číslo 15 v orientu Praha, pracující ve Francouzském ritu v rámci Veliké Lóže České republiky, jediné regulérní obedience v ČR, která se navzájem uznává s více než 150 Velikými Lóžemi na světě.

Zakladatelé kroužku byli členové lóží Comenius 17.11.1989, Alphonse Mucha, Dílna lidskosti, Hiram, Josef Dobrovský, Petra Solaris, Sibi et Posteris a U tří hvězd. Jeho členové se rozhodli pro symbolický název Pod kamennou růží.

Valné shromáždění VLČR v dubnu 2015 schválilo založení českobudějovické Lóže s názvem Pod kamennou růží. Do Lóže bylo vneseno světlo 30. dubna roku 2016 . Zakladateli jsou členové pražských Lóží Comenius 17.11.1989, Alphonse Mucha, Dílna lidskosti, Hiram, Sibi et Posteris, U tří hvězd a plzeňské Josef Dobrovský.

Francouzský ritus
má své kořeny v rituálech první londýnské zednářské velelóže z roku 1717. Je tedy rituálního typu „Moderns“, jak byla zcela paradoxně svými mladšími konkurenty nazývána tato nejstarší velelóže. V průběhu 18. století byl tento rituál, a zvláště jeho iniciační ceremonie, výrazně obohacen francouzskými zednáři a jejich spiritualitou, stejně jako duchem francouzského osvícenství. Poprvé byl tento rituál kodifikován Velikým Orientem Francie v roce 1785, tedy v předvečer Velké francouzské revoluce.

V následujících sto padesáti letech procházel dalšími proměnami, reflektujícími vývoj francouzského zednářství, jeho příklon k pozitivismu, zejména v poslední čtvrtině devatenáctého století a na počátku století dvacátého, stejně jako jistý návrat ke spiritualitě v období mezi dvěma světovými válkami.

Od roku 1849 je jeho verbálním symbolem známé francouzské heslo „Volnost – Rovnost – Bratrství“.

Tento rituál byl Velikým Orientem Francouzským poprvé vnesen na českou půdu hned po 1. světové válce, kdy v tomto ritu po nějaký čas pracovala první česky mluvící lóže J. A. Komenský. Lóže Comenius 17. 11. 1989, založená v roce 1990, přijala za svůj tento ritus, který se pak stal na dlouhá léta oficiálním ritem, nyní již zaniklého, Velikého Orientu Českého (v roce 2008 se spojil s VLČR).