Lóže svobodných zednářů
Pod kamennou růží

Úvod Aktuality O nás Svobodné zednářství Hledajícím Odkazy Kontakt

16.2.2017
Významné výročí

Před 300 lety, přesněji 24.6.1717, začala moderní éra svobodného zednářství vznikem první velké lóže na světě – Velké lóže Anglie. Tuto významnou událost zmínil ve svém novoročním projevu i kardinál Dominik Duka:

„Ten nový rok, do kterého jsme vstoupili, je rokem bez velkého celosvětového výročí. ...Ale přesto je v něm řada bodů, kdy určité skupiny obyvatelstva budou vzpomínat. Jedním z nich, který mě napadá, je právě 500. Výročí lutherské reformace. Vystoupení roku 1517 doktora Martina Luthera je určitý signál znejistění a určité pochybnosti o naší schopnosti poznávat věci pravdivě. Je to nedůvěra v rozum. Na druhé straně vyvolala tato situace hlubší příklon jak ke Kristu, k víře a k tištěné Bibli. 200 let poté v londýnské katedrále sv. Pavla, v roce 1717, duchovní i tehdejší myslitelé vlastně vysloví onu pochybnost, zda je možné stavět svět pouze na víře, opřené o jednu knihu, kterou je Bible. Je to společenství, které se nazývá Společenství svobodných zednářů. Reagují na situaci po 30leté válce, která znamenala obrovskou katastrofu především pro střední Evropu. A vidí, že budoucnost je ta skutečně v rukou světového architekta, stvořitele, ale také v přístupu lidí, kteří se budou řídit rozumem a vzájemnou tolerancí.“

Tuto událost si připomenou svobodní zednáři na celém světě slavnostními zasedáními, přednáškami a výstavami. I v jihočeském regionu se u příležitosti tohoto výročí uskuteční několik přednášek a také výstava.